Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

Trường Liên cấp Việt-Úc

https://vashanoi.edu.vn/Banner Tin tức

Tại sao Chương trình Cambridge tại Việt-Úc Hà Nội có uy tín cao?

12/08/2018

Chương trình quốc tế tại VASHanoi được thiết kế bài bản và linh hoạt đúng theo chuẩn của Cambridge nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với mức đầu tư cho giáo dục của các gia đình tại Việt Nam.
01/03

Ngày Hội Tạo hình

Tin liên quan

Đăng ký tuyển sinh call hotline Zalo Messenger